Referanse: SYSCO

Gode digitale historier – Skapt gjennom erfaring og energi!

For SYSCO har CV Partner vært et viktig verktøy i kartleggingen av de ansattes kompetanse og er en meget godt fornøyd kunde av CV Partner. Selskapet har også hjulpet sine egne kunder med å komme i gang med bruk av CV Partner.

200 ansatte
2016 startet å bruke CV Partner
Levert Integrasjoner til CV Partner kunder

Tidslinje

  • August 2016 – SYSCO tok kontakt med CV Partner
  • September 2016 – Demo for beslutningstakere på Skype
  • Oktober 2016 - Data ble innlest og kvalitetssikret, samt brukere for første avdeling onboardet
  • Januar 2017 - Oppsett av testmiljø for integrasjoner
  • April 2017 - SYSCO leverte første integrasjon til en annen CV Partner kunde

SYSCO

SYSCO er en pådriver for digitalisering og skaper verdier i grenseflaten mellom forretningsprosesser og teknologi. Selskapet bistår kundene med å drive forretning mer effektivt og helper dem med å hente ut digitaliseringsgevinst.

SYSCO er opptatt av Gode Historier og ser at Gode digitale historier skapes når bransjekunnskap møter teknologikompetanse.

SYSCO’s ansatte skaper digital magi, og arbeider med noen av Nordens mest krevende kunder. Selskapet bygger sterke allianser med ledende teknologileverandører og kompetanse hos sine medarbeidere.

Utfordringen

SYSCO jobber med mange prosjekter og teknologier på tvers av bransjer og kunder. Noen ganger er det enten bransje eller domenekunnskapene som er viktigst, mens andre ganger er det teknologien. For å ha en god oversikt over hvilke kompetanseområder hva den enkelte konsulent kjenner til, og hva som er blitt gjort for kundene i de enkelte prosjektene, så SYSCO behov for en løsning som gav denne oversikten og som kunne brukes som et internt søkeverktøy for salg av konsulenttjenester.

En annen utfordring med de IT systemene som involverer et større antall brukere er oppretting, vedlikehold og sletting.
For kontoer med flere hundre brukere er det fordelaktig å automatisere denne prosessen. Når en nyansatt begynner, eller når en ansatt slutter er det ofte en rutine å slette informasjon. Gjøres dette ett sted er det fordel at det også blir gjort i andre systemer automatisk.

For å få til dette kan en bruke CV Partners API samt en integrasjonsplattform og integrasjonspartner som SYSCO.

”Endelig kan vår CV-informasjon behandles som data – og med CV Partner sitt velfungerende API kan vi lage integrasjoner med de aller fleste systemer."Avdelingsleder Integrasjon & Mellomvare i Sysco – Jon Petter Hjulstad

Løsning

Som både CV Partner kunde, samt leverandør av integrasjoner for store internasjonale kunder, var det naturlig at SYSCO så på mulighetene CV Partner ga med sin masterdata-løsning. SYSCO så raskt verdien i å koble CV Partner sammen med andre systemer ved hjelp av API-et. Automatisering av brukeradministrasjon var en naturlig start.

Brukerprovisjonering (ofte med kilde i HR-system eller AD) er en relativt enkel men også tidsbesparende løsning for mange selskap.
Det sikrer at rutiner og prosesser følges samtidig som det spares tid hver gang man ellers hadde måtte gjøre arbeidet manuelt. Automatisering av dette arbeidet sikrer også personvern ved at data blir slettet når det skal og at persondata er korrekt. Ikke minst gir det nyansatte en god oppstart ved at tilganger og kontoer er satt opp riktig og klar til bruk. Brukerprovisjonering kan også brukes når ansatte får ny jobb i samme selskap, eller om noen blir gitt en forfremmelse.

Løsningen SYSCO laget var basert på Oracle integrasjonsplattform (Oracle Service Bus), men kunne også vært løst eks på BizTalk, Camel eller det verktøyet man kjenner best. Den henter brukere for det relevante landet i selskapets globale IT system.

Integrasjonen henter følgende informasjon:
Fullt navn, Epost, Telefonnummer, Unik ID (bla. for Single Sign On), Kontor, Stilling/Rolle

CV Partner - API

CV Partner har et veldokumentert og veltestet API med full tilgang til alle løsningens funksjoner. API’et er et REST API som baserer seg på JSON. Det bruker HTTPs og API-et er alltid tilgjengelig 24/7. CV Partner bidrar gjerne med best practices, feilsøking samt testing og verifisering, og setter også alltid opp testmiljø og testbrukere slik at integrasjonen enkelt kan verifiseres og testes.

Konklusjon

SYSCO og CV Partner anbefaler alle som har over 100 brukere å sette opp en integrasjon på SSO samt brukerprovisjonering. Dette sørger for compliance samt sparer tid for alle involverte. SYSCO ønsker å ta neste steg for å se hvordan de kan støtte sine konsulenter i å holde sine CVer oppdaterte. Et enkelt eksempel er å sende en mail til konsulentene med beskjed om å legge inn prosjekter i CV når et prosjekt starter opp, underveis hver 3 mnd og når prosjektet er ferdig. Med å ha de rette data tilgjengelig fra andre systemer og integrere med CV Partner så kan man hente mere ut av løsningene.

For å lære mer om CV Partner og brukerprovisjonering, eller bruk av API’et i løsningen, ta kontakt med oss idag!

Andreas Parr Bjørnsund
Salg og Markedsansvarlig
+ 47 406 36 824
andreas@cvpartner.no